Όροι και Προϋποθέσεις

  • Τα έξοδα μεταφοράς της παραγγελίας αναλαμβάνει ο αγοραστής.
  • Εφόσον γίνει η παραγγελία μέσω email ή τηλεφωνικά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει προκαταβολή μέσω τραπέζης, αντίστοιχη με το μισό κόστος της παραγγελίας. Την ημέρα της παράδοσης καταβάλετε το υπόλοιπο ποσό στη τράπεζα.